quảng cáo
sương mù có thể nguy hiểm

Sương mù

Có một loại hiện tượng khí tượng thực sự rất phổ biến ở một số khu vực trên thế giới và có thể gây ra tai nạn...