Germán Portillo

Tôi đam mê văn hóa và tôi tin rằng nó phải là ưu tiên hàng đầu trong xã hội chúng ta. Ngày nay có rất nhiều thông tin có thể truy cập được nhưng nó không nhất thiết phải có giá trị hoặc hữu ích. Nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại ở bề nổi của sự việc mà không đi sâu tìm hiểu kiến ​​thức. Trong blog này, bạn có thể tìm thấy thông tin về các ngành khoa học khác nhau sẽ cung cấp cho bạn nền văn hóa mà bạn cần và luôn có thông tin được xác minh và đối chiếu. Mục tiêu là để bạn thực sự học hỏi và thích thú khi làm việc đó. Tôi thích nghiên cứu nhiều chủ đề khác nhau như lịch sử, thiên văn học, sinh học, triết học hoặc văn học. Tôi cũng quan tâm đến những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện nay giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn.

Germán Portillo đã viết 1 bài báo kể từ tháng 2018 năm XNUMX