quảng cáo
Cây lương thực

Thực vật ăn được

Thực vật ăn được và các thực vật khác mà chúng ta tìm thấy trong tự nhiên là những sinh vật sống nhờ quá trình quang hợp...