quảng cáo
esdrújulas từ

Từ esdrújulas

Tiếng Tây Ban Nha (hoặc Castilian) là một ngôn ngữ rất phong phú, đến mức, tùy thuộc vào âm tiết nào được phát âm mạnh hơn,...