Chichen Itza

Người Maya là ai?

Người Maya là ai? Người Maya là một trong những dân tộc quan trọng nhất trên lục địa Mỹ và trên thế giới....

quảng cáo
Bản đồ Liên Xô

Liên Xô là gì?

Liên Xô là từ viết tắt của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, mặc dù nó còn được gọi là CCCP (từ viết tắt tương tự...