reklama
esdrújulas slov

Slová esdrújulas

Španielčina (alebo kastílčina) je veľmi bohatý jazyk, a to natoľko, že v závislosti od toho, ktorá slabika sa vyslovuje silnejšie,...