Čo robí filológ?

Filológ vykonáva svoju činnosť na troch úrovniach: po preskúmaní dokumentov v materiálnej realite ich postupne študuje z lingvistického a literárneho hľadiska.

10 ostrých slov

Vieme, čo sú ostré slová, a dnes uvidíme 10 príkladov ostrých slov (druhý deň sme videli 10 ostrých slov). 10 príkladov slov je s prízvukom (to znamená, že majú prízvuk alebo prízvuk).

10 vážnych slov

Už sme videli, aké vážne sú slová, a dnes uvidíme 10 príkladov vážnych slov s prízvukom (alebo prízvukom):