quảng cáo

Số Pháp

Các con số bằng tiếng Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ xem các con số trong tiếng Pháp như thế nào. Khi chúng tôi nghiên cứu các con số bằng tiếng Anh, chúng tôi thấy rằng chúng có ...