Một nhà ngữ văn học làm gì?

Nhà ngữ văn thực hiện hoạt động của mình ở ba cấp độ: sau khi đã xem xét các tài liệu trong thực tế vật chất của chúng, anh ta nghiên cứu chúng liên tiếp dưới khía cạnh ngôn ngữ và văn học.

10 từ sắc bén

Chúng ta biết thế nào là lời nói sắc sảo và hôm nay chúng ta sẽ xem 10 ví dụ về lời nói sắc bén (hôm trước chúng ta đã thấy 10 từ nghiêm túc). 10 từ ví dụ có trọng âm (nghĩa là chúng có trọng âm hoặc trọng âm).

SUFFIXES và PREFIXES chúng là gì?

Chúng ta sẽ xem các hậu tố và tiền tố là gì trong ngôn ngữ đơn giản để mọi người hiểu thế nào là hậu tố và tiền tố là gì.

10 từ nghiêm túc

Chúng ta đã biết mức độ nghiêm trọng của các từ và hôm nay chúng ta sẽ xem 10 ví dụ về các từ nghiêm túc có trọng âm (hoặc trọng âm):