Germán Portillo

Som nadšený kultúrou a som presvedčený, že by mala byť prioritou našej spoločnosti. V súčasnosti existuje množstvo dostupných informácií, ktoré však nemusia byť platné alebo užitočné. Veľakrát ostávame pri povrchu vecí a nehrabeme sa v poznaní. V tomto blogu nájdete informácie o rôznych odvetviach vedy, ktoré vám poskytnú kultúru, ktorú potrebujete, a vždy overené a kontrastné informácie. Cieľom je, aby ste sa to naozaj naučili a mali z toho radosť. Rád skúmam rôzne témy ako história, astronómia, biológia, filozofia alebo literatúra. Zaujíma ma aj súčasná veda a technologický pokrok, ktorý nám uľahčuje život.

Germán Portillo od decembra 1 napísal 2018 článkov