Nemecký Portillo

Kultúra musí byť prioritou našej spoločnosti. Prístupných informácií je dnes veľa, ale nemusia byť platné alebo užitočné. V tomto blogu nájdete informácie o rôznych vedných odboroch, ktoré vám poskytnú kultúru, ktorú potrebujete, a vždy s overenými a overenými informáciami. Cieľom je, aby ste sa to skutočne učili a bavili vás.

Germán Portillo od decembra 1 napísal 2018 článok